česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

Slavnostní prezentace výstavy "Parmigianino. Grafika a kritické ohlasy"

 

Královský letohrádek, Pražský hrad

8. 6. 2018

Výstava věnována osobě věhlasného malíře a rytce Girolamo Francesco Maria Mazzola, nazývaného též “Parmigianino”, kterou pořádal nadační fond Eleutheria a Správa Pražského hradu, se veřejnosti představila již 17. května 2018 v Letohrádku královny Anny (Belvedér) v překrásných zahradách Pražského hradu a bylo možné ji navštívit do 24. června tohoto roku. Tato expozice pod názvem “Parmigianino. Grafika a kritické ohlasy”, která byla bezesporu jedním z nejvýznamnějších kulturních počinů realizovaných v posledních letech v Praze, představila veřejnosti celkem 68 děl, z nichž je zhruba 21 grafik a rytin Parmigianina a zbývajících 47 rytin jsou dílem vícero autorů, kteří představují kritické ohlasy tvorby Parmigianina (Caraglio, Ugo da Carpi, Antonio da Trento, Bonasone, Brizio, Franciscus van den Steen, Bossi, Toschi a další) a jednu kopii slavného díla Parmigianina “Kupid vyřezávající luk” (originál tohoto obrazu zakoupil císař Rudolf II. pro svoji sbírku), kterou vytvořil Joseph Heintz starší počátkem XVII. století.

Díla pro tuto výstavu zapůjčila celá řada význačných institucí jako jsou Národní galerie města Parma, Státní archív, Palatinská knihovna v Parmě, sbírka umění nadace Franco Maria Ricci, nadační fond Cassa di Risparmio di Parma a také soukromí sběratelé.

Značný důraz byl kladen na didaktickou část výstavy v dvojjazyčném provedení (v italském a českém jazyce), jejímž úkolem bylo nejen vyzdvihnout důležitost tvorby tohoto autora, ale též celého období manýrismu v Itálii a provázanost historických a uměleckých vazeb obou měst v průběhu sedmi staletí.

Současně se zahájení této výstavy děl Parmigianina byla představena též monografie vydaná nadačním fondem Eleutheria, ve které jsou uvedené fotografie veškerých vystavených děl a pojednání kritiky Simone Verde (ředitele Complesso Monumentale della Pilotta), Giovanniho Godi a Massima Mussini (docenta historie umění na Parmské univerzitě). Grafickou úpravu provedl uznávaný parmský vydavatel Franco Maria Ricci, který patří k předním světovým vydavatelům vůbec.

Tato výstava je základním pilířem celého projektu “Parma v Praze”, který se uskutečnil v našem hlavním městě ve dnech 7. – 9. června 2018 v průběhu tří dnů, během nichž se představila celá řada kulturních, hudebních a jiných aktivit zaměřených na prezentaci parmského regionu jak na poli kultury a umění, tak i v oblasti gastronomie, průmyslu a podnikatelských aktivit.

Předmluva prezidenta nadace FrancescaAugusta Razetta z monografie publikované nadačním fondem Eleutheria v rámci projektu pod stejnojmenným názvem: “Parmigianino. Grafika a kritické ohlasy”:
,,Pouta, která spojují Parmu s Prahou a obecněji Čechy s Itálií, jsou starobylá a definována, ještě předtím než zeměpisnou, citovou blízkostí. Sdílíme odedávna společné hodnoty a tato spontánní spříznění nám dovolila rozvinout během staletí, řekl bych přirozeným způsobem, důležité a trvalé spolupráce.

Umění a kultura překročily v průběhu dějin národní hranice a jasně ovlivnily různá prostředí a země. Parmigianino je toho jasným příkladem, díky nepochybnému ovládnutí techniky a přirozené a nepopíratelné umělecké kvalitě, uměl vytvářet malířská a grafická díla nesmírné krásy a půvabu. Nadace Eleutheria přispěla uspořádáním výstavy v Letohrádku královny Anny (Belvedér) v Praze zásadním způsobem k obeznámení veřejnosti s kresbami a “grafikou”, které představují nejen významné “fragmenty” díla velkého umělce, ale i soubor prací, které vyjadřují kouzlo nejsofistikovanějšího Manýrismu té doby.

Vždy, když mám příležitost vidět zblízka kresby velkého mistra, pociťuji silné emoce. V Parmigianinově případě tyto práce představují, možná lépe než jakýkoli jiný projev, umělcovu spontánnost. Precizní monochromatické tahy vskutku dokáží syntetizovat naprostou stylistickou dokonalost.

Výstava by nebyla možná bez zásadního přispění, které poskytli prof. Giovanni Godi a prof. Massimo Mussini, Mgr. Simone Verde, ředitel Complesso Monumentale della Pilotta, nadace Cariparma, nadace Franco Maria Ricci, JUDr. Andrea Mora a další soukromí sběratelé. UniCredit Bank Czech Rep. and Slovakia, Amundi Asset Management, Architectural Consulting, Mercedes-Benz Praha, Aria hotel Prague, Florist Prague a Gondrand by Fercam: právě jim patří upřímné poděkování.”

Rytíř řádu Italské hvězdy Francesco Augusto Razetto
Prezident nadačního fondu Eleutheria

Výstava se konala pod záštitou pana Miloše Zemana, prezidenta České republiky, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro kulturu a turistický ruch Italské republiky, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Hl. m. Prahy, Regionu Emilia Romagna, Provincie města Parma, Úřadu města Parma, Městké části Praha 1, Italského kulturního institutu v Praze, Česko-italské obchodní a průmyslové komory v Praze, Univerzity města Parmy a Unie parmských průmyslníků.

Pořadatelé výstavy:
Kancelář prezidenta republiky, Nadační fond Eleutheria, Správa Pražského hradu

Tisková zpráva