česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

INFO

Nadační fond Eleutheria byl založen v roce 2008 s cílem vyjít vstříc potřebě poznávání a popularizaci historického a uměleckého dědictví méně známých a tedy i méně studovaných období, prostřednictvím aktivit zaměřených na podporu a rozvoj kulturního dědictví.

Za tímto účelem nadace pořádá řadu konferencí, seminářů a výstav; uděluje čestné ceny a stipendia, iniciuje spolupráci a sjednává úmluvy s univerzitními a výzkumnými centry, kulturními subjekty a institucemi působícími v oblastech, které jsou nadaci svojí podstatou blízké.

Historicky první iniciativou nadačního fondu Eleutheria bylo vydání monografie „Socialistický realismus Československo: 1948-1989“ v roce 2008, ve třech jazykových mutacích - angličtině, italštině a češtině, obsahující výčet nejvýznamnějších děl ve vlastnictví nadace. V roce 2009 následovala stejnojmenná výstava se shodnou tématikou, ve výstavních prostorách galerie Mánes, význačným středobodem kulturního života Prahy. Iniciativa byla realizována pod záštitou velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italského kulturního institutu v Praze a hl.m. Prahy.

V roce 2010 se nadace rozhodla navrhnout řadu akcí a studií zaměřených na umění vietnamského plakátu. Umění tvorby plakátu ve Vietnamu je jedinečné svého druhu v rámci celé grafické produkce. Témata a výjevy zobrazované tvůrci těchto opravdových uměleckých děl si zaslouží pro svoji originalitu zvláštní pozornost a hlubší studii, která nebyla doposud v Orientu dostatečně provedena.

Proto také došlo k vydání v pořadí již druhé monografie, ve spolupráci se sbirkou moderního a současného umění Národní galerie v Praze opět ve třech jazykových mutacích – v angličtině, italštině a češtině. Publikace, která vyšla v prosinci 2010, představuje písemné příspěvky význačných odborníků v oblasti umění, zejména pak ředitele sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze, prof Tomáše Vlčka a italského kritika umění prof Vittoria Sgarbi, vrchního komisaře města Benátek a kurátora četných uměleckých výstav v Itálii i v zahraničí.

Monografií byl též katalog související výstavy, která se konala v období od 15. prosince 2010 do 30. ledna 2011 ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, kde byl vystaven výběr z více jak 150 plakátů. Výstava je retrospektivou celého jednoho uměleckého období spjatého s tvorbou vietnamského plakátu let 60 – 90 a umělci, kteří byli vyzváni, aby se zasloužili o přínos revolučnímu projektu. Výstava se konala ve spolupráci s Národní galerií a pod záštitou Velvyslanectví Vietnamské lidové socialistické republiky, velvyslanectví Italské republiky v Praze a Italského kulturního institutu v Praze.

Výstavu slavnostně otevřel prof. Vittorio Sgarbi spolu s prof. Tomášem Vlčkem, za přítomnosti celé řady tiskových agentur a novinářů jak z řady místních, tak i ze zahraničí. Samotná koncepce výstavy byla publikována v mnoha časopisech zaměřených na architekturu a dosáhla značného ohlasu.

V roce 2011 nadační fond Eleutheria uspořádal stejnou výstavu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu, kde vystavil na zhruba 50 plakátů, reprezentujících období tvorby vietnamského plakátu. Výstava se konala pod patronací člena Evropského parlamentu (MEP) MUDr. Jiřího Maštálka.

V březnu 2012 byla slavnostně otevřena stejnojmenná výstava „Socialistický realismus Československo: 1948 – 1989“ v prestižních prostorách historické vily Manin v Passariano di Codroipo – Udine (Itálie). Samotná vila Manin, nacházející se poblíž italského Udine, je jedním z nejvýznamnějších historických objektů a taktéž vyhledávaným turistickým a kulturním sídlem regionu Friuli Venezia-Giuglia. Byla vybudována v 17.stoleti králem Ludvíkem I. a po celá staletí byla majetkem rodiny Manin a jejich venkovským sídlem. Život tohoto majestátního komplexu v Passariano byl poznamenán význačnými politickými a historickými událostmi. Na konci 18. století, za vlády posledního benátského dóžete Ludovica Manin (1789 – 1898), si toto sídlo vybral sám Napoleon Bonaparte jako sídlo hlavního velitelství francouzské armády, která zde zakotvila v roce 1797 během svého italského tažení.

Slavný italský dramatik Carlo Goldoni definoval vilu a rozlehlý park, který ji obklopuje, jako „obydlí hodné králů.“ Svoji podobu si zachoval objekt až doposud a patří tak právem k nejdůležitějším kulturním památkám a muzejím v celé severní Itálii.

Expozice představuje výběr zhruba 140 děl (kresby, sochy, grafika, fotografie) od let ´40 do let ´80.

Tato iniciativa byla realizována pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí Italské republiky, Italského velvyslanectví v Praze, Italského kulturního institutu v Praze, Velvyslanectví České republiky v Římě a regionu Friuli Venezia Giuglia.

Výstava byla slavnostně otevřena za účasti čestných hostů, prezidenta autonomního regionu Friuli Venezia Giulia, Dott. Renzo Tondo, J.E. velvyslance ČR v Římě Petra Buriánka, dále J.E. velvyslance Italské republiky v Praze Pasquale D´Avino, kulturního atašé regionu Friuli Venezia Giuglia p. Elio De Anna, poradního pro oblast kultury v Praze Ing. Václava Novotného, generálního ředitele Národní galerie v Prazey Vladimíra Rösela a dalších osob z řad českých a italských novinářů.

U této příležitosti vydal Nadační fond katalog s fotografiemi vystavovaných děl a jejich popisky.

Prozatím poslední iniciativou Nadačního fondu Eleutheria je:


— Příprava a samotné konání výstavy fotografií věnované italské akrobatické letce „Frecce Tricolori“ v prostorách Italského kulturního centra od 11. října do 3. listopadu 2012. Nadace spolupracovala též na vydání stejnojmenné monografie „Frecce Tricolori“ Výstava se konala pod záštitou italského vojenského letectví, Frecce Tricolori, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italského kulturního centra, hl.m. Prahy, Regionu Friuli Venezia Giuglia a Italsko-české obchodní komory.

— Spolupráce na realizaci stipendijního studia s Univerzitou umění v Římě