česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

ET CETERA: ITALIAN YOUNG STREET PHOTOGRAPHY

 

8. 12. 2016 - 20. 1. 2017

Dne 8. prosince 2016 v 17:30h se veřejnosti slavnostně představí další z řady výstav, tenktokrát v prostorách Italského kulturního insitutu v Praze, pod názvem “Et Cetera: ITALSKÁ STREETOVÁ FOTOGRAFIE”, kde budou představena díla šestnácti mladých italských fotografů pod věkovou hranicí 30 let, narozených po roce 1989.

Výstava, kterou pořádá nadační fond Eleutheria (Prezident Francesco Augusto Razetto, viceprezident Ottaviano Maria Razetto, kurátorka Genny Di Bert) ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze (ředitel Giovanni Sciola), nabídne 48 fotografických děl, tedy každý autor zde vystaví svá tři díla.

Touto výstavou, která se uskuteční pod záštitou několika institucí, mezi které patří Velvyslanectví italské republiky v Praze a Italský kulturní institut v Praze, uzavírá nadační fond Eleutheria rok věnovaný umění fotografie a přesune svoji pozornost do oblasti výstav nadačního fondu ET CETERA, věnované současnému umění a objevování nových talentů.

Jmenovitě šestnáct mladých fotografů:
Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana Casale, Claudia Farrace, Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia, Martina Monti, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti, Denise Senneca, Davide Spiridione, Martina Valente.

Vybrané fotografie mají společné téma “street photography”.
Streetovou fotografii lze považovat za určitou formu reportáže zachycující okamžiky městského života z pohledu ulice (odtud také název street photography) v jejich každodennosti a odlišných podobách: s nádechem ironie, ale též tragédie, autenticitu daného momentu, jeho krásu, ale i syrovost. Záběry zachycující tyto různé polohy jsou obrazem naší společnosti, člověka, kerý je nedílnou součástí tohoto soukolí, lesk a bídu jako součást odvěké lidské komedie. Být streetovým fotografem znamená být sám sebou, umět se vcítit do daného okamžiku, zachytit jeho náladu, barvy, vůni, intenzivní prožitek a umět tento vyjíječný moment zachytit a podat o něm svědectví.

Výstava bude otevřena do 20. ledna roku 2017 v otevírací době: pondělí, úterý a čtvrtek od 9h do 13h a od 14h do 16h, středa od 9h do 13h a od 14h do 20h a v pátek od 9h do 14h. Sobota – Neděle zavřeno.
Vstup zdarma.

Nadační fond Eleutheria
Karlova 19, Praha 1
www.eleutheria.cz

Italský kulturní institut v Praze
Šporkova 14, Praha 1
www.iicpraga.esteri.itTisková zpráva