česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

VIVARINI 1451
setkání po více než 100 letech

 

Národní galerie v Praze: Šternberský palác

19. 4.–15. 6. 2013

Dne 19. dubna 2013 v 18,00 hodin se konalo v prostorách Šternberského paláce slavnostní zahájení výstavy, jejímž organizátorem je Nadační fond Eleutheria ve spolupráci s Národní galerií v Praze, pod názvem „Vivarini 1451: setkání po více než 100 letech”. Kurátorem výstavy je Mgr. Petr Přibyl (Kurátor sbírky starého evropského umění NG hl.m. Prahy), dále Prof. Genny Di Bert (kurátorka Nadačního fondu Eleutheria) a Arch. Ottaviano Maria Razetto, který je též ideovým tvůrcem hlavního architektonického projektu. Výstava je vyjímečnou možností, jak sestavit, byť i jen částečně, původní polyptych datovaný rokem 1451, jehož autory jsou bratři Antonio a Bartolomeo Vivarini, který je v současné době rozebrán a z původních 11 tabulí se podařilo doposud najít pouze 7. Bude zde vystaveno 5 tabulí, které jsou součástí sbírky Národní galerie hl.m. Prahy a další 2 tabule zapůjčí ze své soukromé sbírky prof. Vittorio Sgarbi, významný italský kritik umění, univerzitní profesor a taktéž přední italský politik, který vykonával funkci uměleckého komisaře pro oblast Benátek. Tato událost je významná nejen z kulturního hlediska, ale taktéž jako další krok k prohloubení vztahů mezi Českou republikou a Itálií. Polyptych bratrů Antonia a Bartolomea Vivarini byl původně součástí hlavního oltáře kostela San Francesco v Padově a zůstal zde až do konce XVIII. století. Poté byl rozebrán a jednotlivé tabule se i po více jak 200 letech nepodařilo opětovně sestavit. Z původních 11 tabulí jsou 2 součástí stálé sbírky Muzea historického umění ve Vídni (Kunst Historisches Museum Vienna), další 2 tabule jsou součástí soukromé sbírky italského kritika umění, Prof. Vittoria Sgarbiho a 5 tabulí je ve sbírce Národní galerie v Praze. Doposud je neznámý osud zbývající centrální tabule s motivem Sv.Františka a jedné tabule v pravé horní části polyptychu. Bratři Antonio a Bartolomeo Vivarini patři mezi nejvýznamnější benátské umělce 15. století. Výstava poskytuje jedinečnou příležitosti seznámit se s unikátním, původním polyptychem a moci tak obdivovat autentická díla italského renesančního umění, které je jinak široké veřejnosti málo dostupné. Mimoto polyptych znamená též velmi důležitý mezník v životě obou bratrů Vivarini, kteří po několika málo letech přestali společně tvořit. Výstava se koná pod záštitou Italského velvyslanectví v Praze, Italského kulturního institutu a Italsko – české obchodní a průmyslové komory. Slavnostního zahájení se zúčastnil Velvyslanec Italské republiky v Praze J.E. Pasquale D’Avino, dále ředitel Národní galerie v Praze Prof. Vladimír Rösel a italský kritik umění Prof. Vittorio Sgarbi. Výstava zůstane otevřena až do 15. června 2013, návštěvní hodiny jsou ve všech dnech vyjma pondělí, od 10 do 18 hod.