česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění


VIETNAM: Plakáty propagandy

 

Ministerstvo kultúry SR v Bratislavě

5.-22. 9. 2019

Ve dnech 5. - 22. 9. 2019 proběhla v prostorách Dvorany - Ministerstva kultury v Bratislavě výstava nazvaná VIETNAM: plakáty propagandy 1945 - 2000, jejímž realizátorem byl Nadační fond Eleutheria a velvyslanectví Vietnamské Socialistické republiky v Bratislavě ve spolupráci s Ministerstvem kultury Slovenské republiky. Sbírka plakátů má bohatou historii, která započala výstavou ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, a následně byla přesunuta do sídla Evropského parlamentu v Bruselu.

Cílem této výstavy bylo projít prostřednictvím 80 vystavovaných děl jedno celé umělecké období spojené s rozvojem propagandy ve Vietnamu v období 60. – 90.let minulého století a uměleckou tvorbou autorů, kteří byli vyzváni, aby přispěli k realizaci revolučního projektu země. Vystavená díla zobrazují dvě samostatné vývojové fáze. Plakáty spadající do první fáze, která je zcela věnována boji za sjednocení země a následné válce se Spojenými státy americkými, není jen obrazem země procházející válkou či rétoricky oznamující vlastní vítěžství, ale zobrazuje především zemědělsky zaměřenou společnost. Následující období, kterému byla věnována druhá fáze výstavy, se plakát, který zprvu vzdával hold lidu, stává prostředkem poukazujícím na vedoucí roli komunistické strany uvnitř vietnamské společnosti.

Inaugurace se účastnili například velvyslanec Číny na Slovensku Lin Lin, velvyslanec USA Bridget Brink, velvyslanec Indie Shri Vanlalhuma a velvyslanec Ruska Alexej Fedotov.