česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

VIETNAM
plakáty

 

BRUSEL, Evropský parlament v Bruselu

3.–7. 10. 2011

V úterý dne 4. října 2011 ve 12,30 hod byla ve výstavních prostorách Evropského parlamentu v Bruselu (Zona G - Balkon - 3. patro - budova ASP) slavnostně zahájena výstava pod názvem VIETNAM: plakáty. Pořadatelem výstavy byl Nadační fond Eleutheria ve spolupráci s kvestorem Evropského parlamentu v Bruselu a čestným členem prezidentského úřadu panem Jiřím Maštálkem a pod patronací Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky a města Bruselu.

Výstava představuje prostřednictvím zhruba 50 plakátů průžez jedním uceleným uměleckým obdobím spjatým s tvorbou vietnamského plakátu v období 60. - 90.let minulého století a s tvorbou umělců, kteří byli vyzváni, aby přispěli k realizaci revolučního projektu. Kurátorem výstavy je arch. Ottaviano Maria Razetto, který situoval jednotlivá díla do rigorózně laděného a ideově pojatého prostoru, ve kterém jsou jednotlivé plakáty řazeny chronologicky a disciplinovaně, do dvou vývojových etap, kterými vietnamský plakát v průběhu let procházel.

První část, věnovaná dílům z počátku 60.let až do roku 1975 – zobrazuje výlučně boj za sjednocení země a válku se Spojenými státy americkými. Tato první fáze trvala až do konce 70.let minulého století - poslední "polpotovská" válka s Kambodžou, skončila až v roce 1978 – je obrazem země zničeného válkou, která však přeze všechna utrpení a ztráty věří ve sjednocený a nezávislý Vietnam.

V průběhu 70. let plákát stále zastupuje roli významného komunikačního prostředku. Země zažívá konečně radost ze znovusjednocení po více jak dvacetileté válce, ze které však vychází značně poznamenaná a čelící nutnosti vybudování nového státu. Zde se dostáváme do druhé vývojové etapy vietnamského plakátu - jestliže v první etapě plakát oslavoval cítění celého národa, v této druhé etapě již zobrazuje vedoucí roli strany uvnitř vietnamské společnosti. Objevují se nové výzvy: není to již boj proti invazi a agresorovi, ale výzva k celkové modernizaci země.

Katalog děl vydaný nadačním fondem Eleutheria ve spolupráci s Národní galerií hl.m. Prahy, v trojjazyčné mutaci - anglické, italské a české, obsahuje úvodní slovo prezidenta nadace pana Francesca Augusta Razetta. Dalšími autory jsou ředitel Národní galerie hl.m. Praha Prof. Tomáš Vlček a kritik umění, Prof. Vittorio Sgarbi, vrchní inspektor pro oblast umění města Benátek a kurátor celé řady výstav umění nejen v Itálii, ale též ve světě. Monografie obsahuje barevné reprodukce veškerých vystavených děl a autorskou bibliografii.

Výstava bude otevřena od 3. do 7. října 2011.