česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

VIETNAM
plakáty propagandy

 

Národní galerie v Praze: Veletržní palác

13. 12. 2010–30. 1. 2011

Dne 14. prosince 2010 proběhlo ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci slavnostní zahájení výstavy nazvané VIETNAM: plakáty propagandy, jejímž realizátorem je Nadační fond Eleutheria ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Cílem této výstavy bylo projít prostřednictvím více jak 100 vystavovaných děl jedno celé umělecké období spojené s rozvojem propagandy ve Vietnamu v období 60. – 90.let minulého století a uměleckou tvorbou autorů, kteří byli vyzváni, aby přispěli k realizaci revolučního projektu země. Koncepce samotného projektu výstavy, navrženého arch. Ottaviano Maria Razetto, je strohá a ladí s architekturou výstavních prostor Veletržního paláce. Atmosféru výstavy architektonicky dotváří soustava lešenářských trubek jakožto synonymum běžně ve Vietnamu používaného bambusového lešení při výstavbě typicky vietnamských obydlí. Vystavené plakáty jsou řazeny chronologicky a zobrazují dvě samostatné vývojové fáze, kterými tyto plakáty vietnamské propagandy procházely.

První fáze nás zavádí do období od počátku 60.let až do roku 1975 – tato fáze je zcela věnována boji za sjednocení země a následné válce se Spojenými státy americkými. Sahá až ke konci 70. let minulého století a končí v roce 1978 válkou s Kambodží a polpotovským režimem; je věrným zobrazením země vypleněné válkou, která však přes veškeré útrapy věří stále v ideu jednotného a nezávislého Vietnamu. Větnamský lid stejně tak jako doposud žil zejména na venkově a informace o průběhu boje na frontě se předávaly jednoduchými, okamžitými prostředky, které byly snadno pochopitelné všem. Svědectví popsaná v těchto plakátech nejsou jen obrazem země procházející válkou či rétoricky oznamující vlastní vítěžství. Samotná díla vyobrazují zemědělce, dělníky, matky, děti a vojáky, kteří jsou zde zobrazeni jakožto synové a potomci stále stejné, zemědělsky zaměřené společnosti.

Koncem 70. let minulého století plakáty propagandy stále představují důležitý komunikační prostředek. V tomto období Vietnam konečně dosahuje znovunabyté jednoty po více jak 20-letém boji, avšak z tohoto boje vychází jako země značně postižená a strádající, čelící problému znovuzrození národa. Počínaje tímto druhým obdobím, kterému je věnována druhá fáze výstavy, se plakát, který zprvu vzdával hold lidu, stává prostředkem poukazujícím na vedoucí roli komunistické strany uvnitř vietnamské společnosti. Výzvy, kterým je třeba čelit, jsou různé: nejsou to již předchozí početné invaze (počínaje invazí Francie a Spojených Států Amerických až po sousedící Činu), ale problém modernizace.

Výstava byla realizována ve spolupráci s Národní galerií hl.m. Prahy a pod záštitou hl.m. Prahy, MČ Prahy 1, Italského velvyslanectví v Praze, Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v Praze a Italského kulturního institutu v Praze. Slavnostního zahájení výstavy se účastnili mezi jinými Prof. Tomáš Vlček, dále pak významný italský kritik umění prof. Vittorio Sgarbi, který je ředitelem Ústavu památkové péče města Benátek a kurátorem řady uměleckých výstav v Itálii a v zahraničí, velvyslanec Italské republiky v Praze a velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v Praze.

Výstava bude otevřena až do 30. ledna r. 2011, od úterý do neděle v době od 10 – 18 hodin. Vstup na výstavu je z ulice Dukelských hrdinů 47, Praha 7.