česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

ET CETERA
Výstava pro umělce mladší 40 let Praha

 

Praha, Italský kulturní institut

9.–30. 9 2013

ET CETERA

PO TÉMĚŘ 25 LETECH…od pádu socialistického režimu pořádá nadační fond Eleutheria výstavu pod názvem “ET CETERA”, významný kulturní počin věnovaný mladým českým umělcům do čtyřiceti let. Dvanáct umělců vybraných komisí mezinárodních odborníků (Genny di Bert, Enzo Cainero, Heinz Peter Hager, Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto, Vladimír Rösel) dostalo příležitost představit svou tvorbu internacionálnimu publiku v prestižních prostorách Italského kulturního institutu v Praze; na jaře roku 2014 se výstava přesune do Říma.

Z více než 600 přihlášených umělců byli vybráni:

Hana Babak
Jan Kaláb
Martin Kocourek
Martin Matoušek
Jakub Matuška
Jan Mikulka
Jakub Nepraš
Ondřej Oliva
Tets Ohnari
Matěj Rejl 
Zdeněk Trs
Roman Týc

Nadační fond Eleutheria vlastní jednu z nejrozsáhlejších sbírek umění éry “socialistického realismu”. V minulých letech představila opakovaně tuto kolekci českému i mezinárodnímu publiku sérií monotématických výstav. Toto úsilí má za cíl rehabilitaci umění této epochy a přiznání jeho nepopiratelné umělecké hodnoty.

Nyní Nadační fond Eleutheria obrací svou pozornost k přítomnosti a zkoumá směr, kterým se ubírá vývoj současného českého umění po téměř 25 letech znovunabyté svobody uměleckého projevu.

Dne 9.9.2013 v 16.30 v prostorách Italského kulturního institutu v Praze (Šporkova 14, Praha 1) proběhla vernisáž výstavy ET CETERA za účasti kurátorů a pořadatelů výstavy a vystavujících umělců. Byl též prezentován digitální katalog (obsahující krom životopisu autorů a fotografií děl též videorozhovor natočený s každým z umělců) vytvořený týmem italských designérů, který si lze stáhnout ve formě aplikace.

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italského kulturního institutu v Praze, Hl.m. Prahy a Italsko – české obchodní a průmyslové komory v Praze a Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Výstava byla otevřena pro veřejnost až do 30. září v následujících otevíracích hodinách: v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 9 do 13 hod a od 14 do 16 hodin, ve středu od 9 do 13 a od 14 do 20 hodin a v pátek od 9 do 14 hodin. Vstup je zdarma.

Kurátoři: Genny Di Bert - Francesco Augusto Razetto - Ottaviano Maria Razetto
Architektonický projekt: Ottaviano Maria Razetto
Produkce: Eleutheria foundation
PR : Zuzana Halfarova and Sandra Maitahová
Koordinace online: Davide Razetto
Graphic design: Andrea Di Piazza, Emilio Merola, Flavio Mirabella and Gianluca Vicini
Hudba: Eva Slana and Lucie Klasek (femme 2 fatal)
Realizace: Ok Advertising s.r.o., Spektrostav s.r.o., IdigiTisk, Alza cz, Cerny Orel, Tablet Media

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italského kulturního institutu v Praze, Hl.m. Prahy, Ministerstva zahraničních věcí České Republiky a Italsko – české obchodní a průmyslové komory v Praze.