česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného uměníParma Praha

 

Projekt “Parma v Praze” je dílem dosavadních vazeb a kontaktů obou spřátelených zemí, jejichž snahou je zde přiblížit samotné město a celou oblast, podpořit spolupráci v podnikatelské sféře, ve sféře obchodu a řadě dalších. Program byl rozvržen do 3 dnů, během nichž se uskutečnila celá řada význačných kulturních, hudebních a jiných aktivit zaměřených na prezentaci parmského regionu jak na poli kultury a umění, tak i v oblasti gastronomie, průmyslu a podnikatelských aktivit.

Základním pilířem tohoto projektu byla výstava pod názvem “Parmigianino. Grafika a kritické ohlasy”, kterou návštěvníci mohli spatřit v období od 17. května do 24. června 2018 v Letohrádku královny Anny na Pražském hradě. Dále ve dnech od 7. do 9. června t. r. následovala řada bilaterálních setkání předních zástůpců obou měst či kulturních akcí jako například koncert “Árie a verdiovská hudba” v Italském kulturním Institutu v Praze nebo křest monografie “Marie Amálie Vévodkyně z Parmy a Piacenzy 1746 - 1804” vydané nadačním fondem Eleutheria v prostorách Italského velvyslanectví v Praze, a další.

Jak to celé vzniklo aneb základní pojítka mezi Parmou a Prahou

Parma a Praha – dvě města, jejichž společným pojítkem je historie. Byla to právě Parma, malebné dóžecí město, kde budoucí český král a císař Svaté říše římské Karel IV. strávil tři roky svého mládí a nelze opomenout, že král a císař Rudolf II. vlastnil jeden z nejvýznamnějších obrazů Parmigianina nazvaný “Kupid vyřezávající luk”, který je dnes součásí sbírky Muzea historie a umění ve Vídni. Kde se nedostane žádné námitky.

Vévodkyně Marie Amálie Habsbursko-Lotrinská (poslední parmská vévodkyně až do roku 1802, kdy byla sesazena Napoleonem Bonapartem), prožila poslední dva roky svého života v Praze na Hradě, kde je také pochována v kryptě Svatovítské katedrály.

Tímto výčtem však vazby mezi oběma městy nekončí. Přenesme se o pouhých pár kilometrů za Parmu, do malé obce Soragna..nalezneme zde stejnojmenný zámek, majetek rodiny princů Meli-Lupi již od XIV. století. Právě k tomuto století a konkrétně k roku 1347 se váže povýšení této obce na markrabství právě Karlem IV. V průběhu staletí pak byla Soragna povýšena až na knížectví.

Parma je však též městem vrcholové gastronomie a špičkou potravinářského průmyslu, což dokazuje titul “kreativního města” v oblasti potravinářského průmyslu, který Parmě udělilo UNESCO. Zmiňme též v tomto kontextu Prahu...z rozhodnutí UNESCA bylo roku 1992 historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Ocenění, které Parma získala, čerpá z bohatství typických produktů oblasti (parmská šunka, parmezán neboli Parmigiano-Reggiano, Culatello di Zibello, salám Felino, Spalla Cotta di San Secondo, atd...). Jen pár kilometrů dále, v městečku Colorno, se nachází nejznámější škola vrcholové italské kuchyně. V Parmě se nachází též sídlo Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (nejdůležitější úřad Evropské unie v oblasti potravinářského průmyslu).

Parma je též sídlem značek jako Barilla, Parmalat in primis, ale také celé řady malých a středních firem, které se výrazně zapsaly do podvědomí nejen v Itálii, ale i v Evropě.

A nádavkem... Praha je městem, kde dlouhá léta žil a tvořil Mozart, kde poprvé dirigoval svoji operu Don Giovanni, čemuž zdárně sekunduje Parma, město Toscaniniho a Verdiho, autorů nesmrtelných děl jako Nabucco, Traviata, Aida nebo Trovatore.

Tento krátký výčet dokládá důležitost záměru nadačního fondu Eleutheria prezentovat Parmu a celou parmskou oblast právě v Praze v rámci tohoto třídenního projektu s cílem představit vlastní komunitu jak v rámci kultury a umění, tak i na poli podnikatelském a průmyslovém a v neposlední řadě poukázat též na rozvoj turistického a cestovního ruchu; Praha je v rámci tohoto projektu prezentována jako multikulturní město, které v posledních letech prošlo velmi rychlým ekonomickým rozvojem a je též městem kultury a tradic.

Samotná výstava se konala pod záštitou pana Miloše Zemana, prezidenta České republiky. Dále projekt získal záštity Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro kulturu a turistický ruch Italské republiky, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Hl. m. Prahy, Regionu Emilia Romagna, Provincie města Parma, Úřadu města Parma, Městké části Praha 1, Italského kulturního institutu v Praze, Česko-italské obchodní a průmyslové komory v Praze, Univerzity města Parmy a Unie parmských průmyslníků.

Oficiální program celé akce byl následující:

7. června 2018
18.00 – Koncert árií a verdiovské hudby 
ve Vlašské kapli Italského kulturního institute v Praze
Soprán: Paola Sanguinetti

Harfa: Davide Burani

Kvarteto: „Sinapsi Opera Soloist“
19.30 – Prezentace typických produktů parmského region ve dvoře Italského kulturního institutu v Praze

8. června 2018
10.00 – setkání představitelů institucí obou měst Prahy a Parmy v sídle Rezidence primátora hl.m. Prahy. Za účasti radního města parmy, kulturního atašé města Parmy, Atašé pro oblast mezinárodních 
styků v Praze, radního města Prahy
11,30 – setkání představitelů institucí a podnikatelů města Parmy a České republiky na půdě Česko-italské obchodní a průmyslové komory v Praze
18.00 – slavnostní zahájení výstavy „Parmigianino: grafika a kritické ohlasy“ v Letohrádku královny 
Anny na Pražském hradě za účasti ministra kultury České republiky, radního města Parmy, J.E. velvyslance Italské republiky v Praze, Atašé pro oblast kultury města Parmy, J.K.V. Vévody a Vévodkyně z Parmy a Piacenzy
19,30 – prezentace knihy: „Marie Amálie Habsbursko – Lotrinská, vévodkyně z Parmy a Piacenzy. 1769 – 1802“ na Italském velvyslantectví v Praze
- Menší koncert parmské komorní hudby
Soprán: Paola Sanguinetti

Harfa: Davide Burani

20,30 – večeře z typických produktů parmského regionu a prezentace kuchařského umění z dílny dvou předních kuchařských mistrů města Parmy

9. června 2018
10.00 – položení květin na hrob Marie Amálie Habsbursko- Lotrinské v katedrále Sv. Víta na 
Pražském hradě 
za účasti J.K.V. Vévody a Vévodkyně z Parmy a Piacenzy

Výstavy se zúčastnilo na 800 hostů, z nichž jmenujme přední představitele institucí, které tuto iniciativu podpořili:
- Ministr kultury České republiky
- Velvylanectví Italské republiky v Praze
- Radní města Parmy
- Kulturní atašé města Parmy
- J.K.V. Vévoda parmský s chotí
- Atašé pro mezinárodní vztahy města Prahy
- Radní Prahy 1
- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
- Prezident Konstantinovského řádu
- Ředitel nadace Franco Maria Ricci
- Ředitelka Palatýnské knihovny v Parmě
- Ředitel Státního archívu města Parmy
- Ředitelka nadace Cariparma
- Ředitel Pražského hradu
- Ředitel Italského kulturního instituto v Praze

Sponzoři projektu:
Hlavní sponzor/ Main sponsor:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sponzoři/ Sponsors:
Amundi Asset Management, Architectural Consulting s.r.o., ARIA hotel Prague , Mercedes–Benz PRAHA, Gondrand by Fercam, La Fattoria di Parma, Florist Prague

Tisková zpráva