česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

VE ZKRATCE: mladí italští režiséři

 

Royal Theatre

21.–22. 11. 2017

Dne 21.listopadu v 18 hodin večer byla slavnostně zahájena dvoudenní projekce krátkých filmů nazvaná: “VE ZKRATCE: mladí italští režiséři.” Tento projekt, u jehož zrodu stál nadační fond Eleutheria, představil v prostorách Theatre Royal v Praze krátkometrážní filmovou tvorbu deseti mladých italských režisérů, rozvrženou do zhruba 200 minut promítací doby. “Filmová produkce byla a doposud též je jedním z nejmocnějších prostředků, schopných zachytit a ztvárnit historický vývoj a přerod naší společnosti” zmiňuje na úvod prezident pořádajícího fondu pan Francesco Augusto Razetto a dodává: “byla to pro nás výzva, která nás vedla ke snaze obsáhnout celý jeden ucelený sektor kinematografie, a to oblast krátkého filmu. V rámci této akce se zde představí snímky, které v nějkolika málo minutách velmi citlivě a emočně interpretují vlastní autorovu myšlenku a jeho odkaz a nechávají prostor k vlastnímu zamyšlení».

Kreativní přístup, kompetentnost a odbornost spolu s mladým ideovým pojetím a nadhledem, které jsou vodícími prvky této autorské tvorby, toto vše daná akce nazvaná “VE ZKRATCE” nabízí. Stává se jakýmsi pomyslným odrazovým můstkem pro kvalitní ideovou filmovou tvorbu, která v plné míře využívá moderních technologií a prostředků a podpory veskrze pozitivní kritiky, která v nemalé míře přispívá ke zhodnocení tvorby této novodobé generace. Víceprezident nadace pan Ottaviano Maria Razetto k tomuto dodává: «nadační fond Eleutheria navazuje na projekt ET CETERA, který se zaměřil na podporu mladých umělců a fotografů, a soustřeďuje svoji pozornost na podporu a rozvoj nových talentů v oblasti kinematografie. Eleutheria pokračuje v duchu již započatého a klade si za cíl vyzdvihnout tohoto “uměleckého génia” v jeho mnohačetných podobách, ať je to již malba, fotografie anebo, jako je tomu právě teď, filmografie a videoprojekce”. A jak dále sám připomíná, těchto deset snímků, které návštěvník v rámci připravované projekce měl tu možnost shlédnout, bylo pečlivě vybráno devítičlennou mezinárodní odbornou porotou z řad na slovo vzatých odorníků a umělců, kteří volili z více jak 200 soutěžních snímků. V porotě zasedla řada význačných umělců, z nichž uveďme jména jako Claudio Giovannesi (tento umělec získal zvlášní ocenění na filmovém festivalu v Římě v roce 2009, 6 nominací Davide di Donatello, zvláštní cenu poroty na 31. Filmovém festivalu v Turíně, v roce 2016 se dostal do užšího výběru na filmovém festivalu v Cannes.), Susanna Nicchiarelli (získala cenu Controcampo na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2009 a cenu za nejlepší film v sekci “Vycházející talenty” na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2017), Raffaele Simongini (docent historie kinematografie a kurátor dokumentárních pořadů o umění pro televizní kanál RAI). Vybrané krátkometrážní snímky nemají jednotné společné a předem určené téma, v tomto směru byla autorům ponechána naprostá volnost. Při výběru byl kladen důraz na osobnost autora, jeho schopnost ztvárnit dané téma, originalitu. Každý snímek je výpovědí životních příběhů, emocí, prožitků, idejí a refexí. Mimo již zmíněné krátké filmy, které prošly sítem poroty, se zde představily též tři snímky debutujících autorů, které získaly zvláštní ocenění. Všechny promítané snímky jsou v italském jazyce s podtitulky v české či anglické verzi.

Projekt byl uskutečněn pod záštitou Velvyslanectví Italské republiky v Praze, starostky Městské části Prahy 2 Mgr. Jany Černochové, Italského kulturního institutu v Praze, FAMU, Art&Design Institutu v Praze a Italsko – české obchodní a průmyslové komory.

Tisková zpráva