česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

SOCIALISTICKÝ REALISMUS
Armáda!

 

zámek Slavkov – Austerlitz

15. 4.–14. 6. 2013

Před více jak dvěstě lety se v blízkosti zámku udála jedna z nejdůležitějších bitev, které historie pamatuje. Na 150 000 vojáků různé národnosti se zde utkalo v boji za budoucnost Evropy. Nadační fond Eleutheria spolu se zámkem Slavkov – Austerlitz chtějí touto cestou připomenout a oživit “ducha” tohoto památného místa, právě výstavou 40 děl z období socialistického Československa věnovaných vojenské tématice.

Od 3. května do 14. června je otevřena tato zajímavá výstava, představující řadu děl nadačního fondu Eleutheria, která doposud nebyla představena veřejnosti. Jsou zde vystaveny obrazy, sochy i grafika od počátku 50. let až do konce 80. let. Nabízí se tak zcela odlišný pohled na téměř padesátileté období umělecké tvorby.

A bylo to právě toto vojenské téma, které vždy značilo hlavní tématický okruh téměř všech totalitních režimů a zejména pak socialistického režimu. Provázanost socialismu a boje byly vždy klíčovými elementy pro interpretaci toho daného období.

V paměti zůstávají revoluční boje, které se odehrály v Rusku v roce 1917 a dále pak proti invazi nepřátelských vojsk v průběhu druhé světové války a následně pak proti vnitřním disidentům.

Socialistické umění tak oslavuje nejen válečné boje, ale zejména pak hrdinství a velikost ducha. Zachycení válečných událostí se stalo jakýmsi morálním pravidlem, které se umělci snažili aplikovat a dále šířit. Vyobrazení bojových scén je povýšeno z běžného popisu tragédie, utrpení a bolesti na frontové linii, jak je patrné například v díle Oskara Kokoschky zachycujícím průběh první světové války na úroveň zcela odlišnou, symbolizující vojáky jakožto vůdčí prvek nově příchozího socialismu, který je přínosem pro formování nově vznikající společnosti

Slavnostního otevření se zůčastnila řada hostů, mezi nimi též J.E. Velvyslanec Italské republiky v Praze Pasquale d’Avino, J.E. Velvyslanec KLDR Ri Kwang IL a samozřejmě též prezident Nadačního fondu Eleutheria pan Francesco Augusto Razetto.